FØRSTEHJELP

FØRSTEHJELP

Først til hjelp as leverer kurs og opplæring innen førstehjelp.

Leverandør av førstehjelpsutstyr og

gir din bedrift rådgivning i beredskap og holder beredskapsøvelser for ansatte.

Først til hjelp as leverer alt innen førstehjelpsutstyr. Dette i samarbeid med Norsk Folkehjelp sanitet i Elverum.

FØRST TIL HJELP tilbyr teoretisk og praktiske kurs av undervisning:


Grunnleggende førstehjelpskurs.

Førstehjelp for de med omsorg for barn.

Hjertestarterkurs.

Trafikalt grunnkurs førstehjelp.

Idrettskadekurs.

FSE -KURS innenfor førstehjelp

Fordypning førstehjelpskurs.

Beredskapsøvelser med fokus på akutt sykdom, skader og skadestedsledelse.

Loomis Norge as v. Cato Sallman

Borgen IL v. Lillian Willersrud

Wittusen & Jensen v. Camilla Haltbakk

PSS Securitas v. Erling Engh

Eidsiva Bredbånd v. Steinar Tofte

Tidligere proff bokser og driver av Trento Kjeller Roar Petajamaa

MidtHed-Brann og redning v. Jo I. Haugseth

Noen av våre referanser.

FAQ - VANLIG SPURTE SPØRSMÅL

Har dere alle typer førstehjelpskurs?

Ja, Først til hjelp  leverer alle typer førstehjelpskurs innenfor førstehjelp. For å nevne noen: Hjertestarter kurs. Grunnleggende førstehjelp og Førstehjelp for de som har omsorg for barn osv..


Hva koster kurs hos dere?

Kurs priser  fra Kr 5000,- Først til hjelp setter opp et løsnings forslag ved din henvendelse både på kurs og beredskap.  Dette tilsvarer også henvendelse på førstehjelpsutstyr.


Kan dere holde kurs selv for små bedrifter med få ansatte?

Først til hjelp anbefaler kurs min 6 deltakere til 15 stk. Antall over dette må tilrettelegges og planlegges i samarbeid med kunde.


 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved

Adresse:

Borgenhagen 51, 2040 KLØFTA


T: +47 958 58 503 / +47 454 14 714

M: post@forsttilhjelp.no

Åpningstider:

Mandag - Fredag: 0800 - 1600